Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân Hà Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân khó khăn.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân khó khăn.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân khó khăn.
Lên top