Bố trí tối thiểu 20-50% công nhân ăn, ở tại doanh nghiệp khi có ca F0

Người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Amata. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Amata. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Amata. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top