Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐVN tháo gỡ vướng mắc trong quản lý tài sản Công đoàn

Ngọc Tú |

Chiều 5.8, tại trụ sở Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng LĐLĐVN nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của  Công đoàn...  

Ông Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐVN.

Ông Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TLĐ
Ông Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TLĐ

Bàn về vấn đề thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng LĐLĐVN

Tại buổi làm việc, bàn về vấn đề thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng LĐLĐVN theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng LĐLĐVN. 

Theo đó, tổng số cơ sở nhà, đất trên toàn quốc là 598 cơ sở nhà, đất. Số lượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP là 536 cơ sở nhà, đất.

Tính đến ngày 3.8.2022, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp cùng Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất tại 36/63 tỉnh/thành phố với số lượng hoàn thành (đã ký Biên bản kiểm tra hiện trạng) là 342 cơ sở nhà, đất.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tăng cường phối hợp cùng Tổng LĐLĐVN sớm hoàn thành kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất tại TP.Hồ Chí Minh. 

Đối với các cơ sở nhà, đất của tổ chức Công đoàn tại 4 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, đề nghị Bộ Tài chính chủ trì làm việc, thống nhất với UBND tỉnh, thành phố phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tổ chức công đoàn tại địa phương để có cơ sở thực hiện.

Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh thời gian xem xét, có ý kiến đối với các hồ sơ Tổng LĐLĐVN đã gửi Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tổ chức Công đoàn tại địa phương. Đối với những cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh/thành phố thống nhất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng (những cơ sở hiện trạng không bỏ trống, vẫn đang sử dụng hoặc đang sử dụng nhà, đất đúng mục đích…) thì Bộ Tài chính thống nhất sớm để thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TLĐ
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TLĐ 

Tổng LĐLĐVN đề nghị được thành lập Quỹ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, theo Tổng LĐLĐVN, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11.1.2019 của Chính phủ đối với các đơn vị trong hệ thống Công đoàn. 

Tuy nhiên, quá trình áp dụng Nghị định số 04/2019/NĐ-CP trong hệ thống Công đoàn còn có một số vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, tại một số LĐLĐ tỉnh, thành phố lớn có số lượng đoàn viên, người lao động lớn và rất lớn, nhưng chỉ được phân bổ định mức 1 xe ôtô/ đơn vị là chưa phù hợp, không đáp ứng được nhu cầu công tác, lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở. 

Vì vậy, Tổng LĐLĐVN kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho LĐLĐ tại 5 thành phố trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) và các LĐLĐ tỉnh, thành phố có từ 300.000 đoàn viên trở lên… bổ sung thêm định mức 1 xe ôtô/đơn vị. Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng Đề án quản lý, sử dụng gửi Bộ Tài chính xem xét.

Đối với vướng mắc trong chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty cổ phần của doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn, đại diện Tổng LĐLĐVN cho biết, trong văn bản gửi đơn vị này, Bộ Tài chính không nêu rõ doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn có được thực hiện thoái vốn tại tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hay không? Việc thoái vốn này, tổ chức Công đoàn thực hiện như thế nào? Trình tự để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng LĐLĐVN nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong thực hiện phương thức chuyển nhượng vốn theo quy định của Nhà nước như thế nào?

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN kiến nghị với đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn bằng văn bản để doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn, Tổng LĐLĐVN thực hiện việc chuyển nhượng vốn (thoái vốn) theo quy định của Nhà nước.

Về Quỹ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Tổng LĐLĐVN đã và đang thực hiện việc sắp xếp, đổi mới 55 doanh nghiệp thuộc sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sẽ phát sinh các khoản thu như bán cổ phần, thoái vốn… và các khoản chi như hỗ trợ người lao động dôi dư và một số khoản chi khác.

Tuy nhiên, tại công văn số 10950/BTC-QLKT ngày 18.9.2019 và công văn số 4349/BTC-QLKT ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính chưa có tài khoản để theo dõi nguồn thu và khoản chi trên. Tổng LĐLĐVN đề nghị Bộ Tài chính đồng ý chủ trương và trình Chính phủ chấp thuận cho Tổng LĐLĐVN được thành lập Quỹ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 

Nguồn hình thành Quỹ là nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam thành công ty cổ phần; nguồn thu từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật; các khoản thu sau cổ phần; khoản lợi nhuận được chia, cổ tức của phần vốn của Công đoàn Việt Nam góp tại các doanh nghiệp trực thuộc; thu từ lợi nhuận sau thuế và khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của các doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam đã được chủ sở hữu phê duyệt; khoản lãi tiền gửi của Quỹ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Mục đích của Quỹ này là hỗ trợ doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật; Bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp của Công đoàn Việt Nam theo quy định của pháp luật; Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TLĐ
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TLĐ 

Về việc cấp thêm để tăng vốn điều lệ cho các công ty của tổ chức Công đoàn, Tổng LĐLĐVN đang vận dụng Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13.10.2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ… trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp công đoàn. Tuy nhiên tại các Nghị định trên nêu là các doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội có thể vận dụng, nên việc áp dụng còn vướng mắc, nhất là trong việc tăng vốn điều lệ tại các công ty TNHH, đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty cổ phần của tổ chức Công đoàn đang hoạt động hiệu quả. 

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cũng đã kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trong các Nghị định liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước bổ sung đối tượng áp dụng (bao gồm cả các doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội). Phần tổ chức thực hiện, bổ sung nội dung Tổng LĐLĐVN áp dụng quy định của Nghị định nêu trên để tổ chức thực hiện đối với các doanh nghiệp do Tổng LĐLĐVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn của Tổng LĐLĐVN tại doanh nghiệp do đơn vị quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, quan điểm của Bộ Tài chính là tháo gỡ các vướng mắc của Tổng LĐLĐVN với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, vướng đến đâu gỡ đến đó. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giao lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương phối hợp với Tổng LĐLĐVN nhằm tháo gỡ các vướng mắc và trực tiếp báo cáo Bộ trưởng. 

Ngọc Tú
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN yêu cầu chủ động phối hợp đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Linh Nguyên |

Ngày 4.8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký Văn bản số 4703/TLĐQHLĐ về việc phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 5.8, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 -2023. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Huy động nhiều nguồn lực để tham gia xây dựng nhà ở xã hội

TRẦN VƯƠNG |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho rằng, muốn phát triển nhà ở xã hội nhất là nhà ở cho công nhân, cần xác định các hệ thống cơ chế chính sách cho doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn sự vào cuộc của các địa phương đang có điều kiện, cân đối được chính sách để phát triển nhà ở xã hội. 

Giờ thứ 9: Hôn nhân sắp đặt - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái trẻ có nhan sắc, có công việc ổn định và có quan điểm khá độc lập về cuộc sống. Đáng nhẽ, với những tính cách như thế, cô có thể quyết liệt bảo vệ được tình yêu của mình. Nhưng lý trí cũng không thắng nổi trái tim yếu mềm, cô đã sa chân vào một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh.

Xem xét đình chỉ hoạt động một số công trình ở Làng Sinh viên Hacinco

Hiếu Anh - Tường Vân |

Liên quan đến nội dung phản ánh của Báo Lao Động về vấn đề “Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco”, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Làng Sinh viên Hacinco và đang đề nghị UBND thành phố Hà Nội xử phạt đơn vị này, đồng thời xem xét đình chỉ hoạt động một số công trình.

Công an TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Công ty CP Đại Nam) tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Rủi ro thảm họa ở nhà máy hạt nhân Ukraina tệ mức nào?

Ngọc Vân |

Hoạt động quân sự gần nhà máy hạt nhân Ukraina Zaporizhzhia khiến các chuyên gia cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng là có thật.

Lũ quét kinh hoàng ở Trung Quốc, hàng chục người chết

Song Minh |

Lũ quét đổ bộ tây bắc Trung Quốc làm ít nhất 16 người chết và 18 người mất tích.

Tổng LĐLĐVN yêu cầu chủ động phối hợp đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Linh Nguyên |

Ngày 4.8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký Văn bản số 4703/TLĐQHLĐ về việc phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 5.8, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 -2023. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Huy động nhiều nguồn lực để tham gia xây dựng nhà ở xã hội

TRẦN VƯƠNG |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho rằng, muốn phát triển nhà ở xã hội nhất là nhà ở cho công nhân, cần xác định các hệ thống cơ chế chính sách cho doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn sự vào cuộc của các địa phương đang có điều kiện, cân đối được chính sách để phát triển nhà ở xã hội.