Bổ sung thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

Thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật. Ảnh minh hoạ: LLK
Thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật. Ảnh minh hoạ: LLK
Thêm trường hợp công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật. Ảnh minh hoạ: LLK
Lên top