Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Công đoàn cần phổ biến đến từng cơ sở

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cần được phổ biến tới người lao động. 
Ảnh minh họa: Thùy Trang
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cần được phổ biến tới người lao động. Ảnh minh họa: Thùy Trang
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cần được phổ biến tới người lao động. Ảnh minh họa: Thùy Trang
Lên top