Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan trao quyết định tới đồng chí Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Ngọc Tú.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan trao quyết định tới đồng chí Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Ngọc Tú.
Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan trao quyết định tới đồng chí Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: Ngọc Tú.
Lên top