Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch trao quyết định bổ nhiệm của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Lượng. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch trao quyết định bổ nhiệm của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Lượng. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch trao quyết định bổ nhiệm của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Lượng. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top