Bộ luật Lao động 2019 mở rộng dấu hiệu nhận diện lao động như thế nào?

Bộ luật Lao động 2019 mở rộng các dấu hiệu nhận diện người lao động hơn so với Bộ luật Lao động 2012. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Bộ luật Lao động 2019 mở rộng các dấu hiệu nhận diện người lao động hơn so với Bộ luật Lao động 2012. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Bộ luật Lao động 2019 mở rộng các dấu hiệu nhận diện người lao động hơn so với Bộ luật Lao động 2012. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top