Bộ LĐTBXH có bổ sung thêm ngày nghỉ khác khi rút đề xuất nghỉ 27.7?

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Lên top