Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ủng hộ chương trình "Máy tính cho em"

Bộ GDĐT phát động phong trào ủng hộ “Máy tính cho em” để tất cả học sinh có đủ phương tiện phục vụ học tập trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT phát động phong trào ủng hộ “Máy tính cho em” để tất cả học sinh có đủ phương tiện phục vụ học tập trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT phát động phong trào ủng hộ “Máy tính cho em” để tất cả học sinh có đủ phương tiện phục vụ học tập trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top