Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ GDĐT và CĐ Giáo dục VN: Vận động ủng hộ cán bộ, giáo viên, học sinh bị thiệt hại do mưa lũ