Bộ GD&ĐT hỗ trợ Khánh Hòa 500 triệu đồng khắc phục hậu quả sau bão

Bộ GĐ&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ với các trường, CBCNVCNLĐ tại Khánh Hòa bị thiệt hại nặng trong trận bão vừa qua. Ảnh: T.T
Bộ GĐ&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ với các trường, CBCNVCNLĐ tại Khánh Hòa bị thiệt hại nặng trong trận bão vừa qua. Ảnh: T.T
Bộ GĐ&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ với các trường, CBCNVCNLĐ tại Khánh Hòa bị thiệt hại nặng trong trận bão vừa qua. Ảnh: T.T
Lên top