Bộ Công Thương quyên góp 600 triệu đồng cho công tác chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Lên top