Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh : Xuân Tùng
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh : Xuân Tùng
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh : Xuân Tùng
Lên top