“Blouse trắng - Trái tim hồng” thu về 150 đơn vị máu

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Ảnh: Đình Thiện
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Ảnh: Đình Thiện
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Ảnh: Đình Thiện
Lên top