CÔNG NHÂN THI THỢ GIỎI:

Bình tĩnh, tự tin để chiến thắng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ảnh: P.V
Lên top