Bình Thuận vinh danh 107 điển hình tiên tiến trong công nhân viên lao động

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Võ Huyền
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Võ Huyền
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Võ Huyền
Lên top