Bình Thuận: Tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy cho công nhân

Tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy cho công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy cho công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy cho công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top