Bình Thuận tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn tỉnh

Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cho các gia đình, tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoa Phượng
Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cho các gia đình, tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoa Phượng
Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cho các gia đình, tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoa Phượng
Lên top