Bình Thuận: Thành lập thêm một công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vừa phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Linkfarm tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vừa phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Linkfarm tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vừa phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Linkfarm tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top