Bình Thuận: Ký kết thỏa thuận hợp tác về thu kinh phí Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thuận. Ảnh: Võ Huyền
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thuận. Ảnh: Võ Huyền
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thuận. Ảnh: Võ Huyền
Lên top