Bình Thuận: Hướng dẫn đoàn viên công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone

Đoàn viên công đoàn Bình Thuận cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Đoàn viên công đoàn Bình Thuận cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Đoàn viên công đoàn Bình Thuận cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top