Bình Thuận: Hỗ trợ đoàn viên lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Công đoàn KCN Bình Thuận trao hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Công đoàn KCN Bình Thuận trao hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Công đoàn KCN Bình Thuận trao hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top