Bình Thuận: Đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Đoàn viên tham gia Hiến máu nhân đạo. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Đoàn viên tham gia Hiến máu nhân đạo. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Đoàn viên tham gia Hiến máu nhân đạo. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top