Bình Thuận: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên lao động

Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top