Bình Phước định hướng cho công nhân sử dụng mạng xã hội

Hơn 200 công nhân Công ty Freewell đang được tuyên truyền, định hướng tư tưởng về cách sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Sông Hương
Hơn 200 công nhân Công ty Freewell đang được tuyên truyền, định hướng tư tưởng về cách sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Sông Hương
Hơn 200 công nhân Công ty Freewell đang được tuyên truyền, định hướng tư tưởng về cách sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Sông Hương
Lên top