Bình Minh tổng kết 10 năm phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Đồng chí Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long - tặng giấy khen UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long - tặng giấy khen UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long - tặng giấy khen UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top