Bình Dương vào cuộc gỡ khó để doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại một doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Đ.T
Công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại một doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Đ.T
Công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại một doanh nghiệp ở Bình Dương. Ảnh: Đ.T
Lên top