Bình Dương và Bình Phước: Rất ít người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ

Nhóm công nhân bị mất việc làm ở một nhà trọ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Nhóm công nhân bị mất việc làm ở một nhà trọ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Nhóm công nhân bị mất việc làm ở một nhà trọ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top