Bình Dương triển khai hành động Tháng công nhân năm 2021

Tháng công nhân ở Bình Dương hướng tới kết quả góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và phát triển cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh Đình Trọng
Tháng công nhân ở Bình Dương hướng tới kết quả góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và phát triển cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh Đình Trọng
Tháng công nhân ở Bình Dương hướng tới kết quả góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và phát triển cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh Đình Trọng
Lên top