Bình Dương: Tổ chức Đêm hội trăng rằm cho gần 3.000 con công nhân