Bình Dương tiếp tục rà soát chi trả cho trường hợp chưa nhận được hỗ trợ

Chi hỗ trợ người lao động tự do khó khăn tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chi hỗ trợ người lao động tự do khó khăn tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chi hỗ trợ người lao động tự do khó khăn tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Lên top