Bình Dương thành lập CLB xe ô tô tình nguyện hỗ trợ phòng COVID-19

Các xe ô tô tình nguyện phục vụ hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Các xe ô tô tình nguyện phục vụ hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Các xe ô tô tình nguyện phục vụ hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top