Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Dương: Tặng sách, học bổng cho học sinh ở 113 trường học