Bình Dương: Sắp xếp thay ca để 16.000 công nhân đi bầu cử đúng thời gian

Người lao động Bình Dương cầm lá phiếu đi bầu cử. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động Bình Dương cầm lá phiếu đi bầu cử. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động Bình Dương cầm lá phiếu đi bầu cử. Ảnh: Đình Trọng
Lên top