Bình Dương: Sản xuất vượt kế hoạch, công nhân caosu được khen thưởng

Công đoàn của công ty Cao su Dầu Tiếng, Bình Dương đã thăm và trao thưởng cho các công nhân cùng nỗ lực sản xuất trong dịch bệnh.
Công đoàn của công ty Cao su Dầu Tiếng, Bình Dương đã thăm và trao thưởng cho các công nhân cùng nỗ lực sản xuất trong dịch bệnh.
Công đoàn của công ty Cao su Dầu Tiếng, Bình Dương đã thăm và trao thưởng cho các công nhân cùng nỗ lực sản xuất trong dịch bệnh.
Lên top