Bình Dương rà soát phòng dịch COVID-19 biên giới, nhà xưởng

Các doanh nghiệp Bình Dương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ngay cả khi tuyển dụng lao động. Ảnh: Đình Trọng
Các doanh nghiệp Bình Dương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ngay cả khi tuyển dụng lao động. Ảnh: Đình Trọng
Các doanh nghiệp Bình Dương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ngay cả khi tuyển dụng lao động. Ảnh: Đình Trọng
Lên top