Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Tổ chức thi gói bánh cho những công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh: Đình Trọng
Tổ chức thi gói bánh cho những công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh: Đình Trọng
Tổ chức thi gói bánh cho những công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết 2020. Ảnh: Đình Trọng
Lên top