Bình Dương: Mang đến nhiều lợi ích hơn cho người lao động trong “Ngày hội đoàn viên”

Đoàn viên, NLĐ mua hàng giá ưu đãi tại ngày hội. Ảnh: K.N
Đoàn viên, NLĐ mua hàng giá ưu đãi tại ngày hội. Ảnh: K.N
Đoàn viên, NLĐ mua hàng giá ưu đãi tại ngày hội. Ảnh: K.N
Lên top