Bình Dương: Kêu gọi doanh nghiệp quan tâm, chăm lo sức khỏe người lao động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng tặng Bằng khen cho các DN chăm lo tốt bữa ăn ca cho CN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng tặng Bằng khen cho các DN chăm lo tốt bữa ăn ca cho CN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng tặng Bằng khen cho các DN chăm lo tốt bữa ăn ca cho CN
Lên top