Bình Dương: Gần 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết