Bình Dương được Tổng LĐLĐ VN đầu tư 350 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường trao biểu trưng đầu tư Thiết chế công đoàn tại Bình Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường trao biểu trưng đầu tư Thiết chế công đoàn tại Bình Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường trao biểu trưng đầu tư Thiết chế công đoàn tại Bình Dương
Lên top