Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

Cán bộ y tế Công Ty TNHH Gia Công Răng Thời đại Kỹ Thuật Số (KCN VSIP 2A, Bình Dương) kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu tất cả người lao động đeo khẩu trang khi đi làm lại sau lễ. Ảnh: CD KCN VSIP cung cấp.
Cán bộ y tế Công Ty TNHH Gia Công Răng Thời đại Kỹ Thuật Số (KCN VSIP 2A, Bình Dương) kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu tất cả người lao động đeo khẩu trang khi đi làm lại sau lễ. Ảnh: CD KCN VSIP cung cấp.
Cán bộ y tế Công Ty TNHH Gia Công Răng Thời đại Kỹ Thuật Số (KCN VSIP 2A, Bình Dương) kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu tất cả người lao động đeo khẩu trang khi đi làm lại sau lễ. Ảnh: CD KCN VSIP cung cấp.
Lên top