Bình Dương: Đề xuất kéo dài thời gian tính ảnh hưởng để hỗ trợ CNLĐ khó khăn

Bình Dương đề xuất kéo dài thời gian tính ảnh hưởng để hỗ trợ CNLD khó khăn. Ảnh: Khánh Phong
Bình Dương đề xuất kéo dài thời gian tính ảnh hưởng để hỗ trợ CNLD khó khăn. Ảnh: Khánh Phong
Bình Dương đề xuất kéo dài thời gian tính ảnh hưởng để hỗ trợ CNLD khó khăn. Ảnh: Khánh Phong
Lên top