Bình Dương đang phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp như thế nào?

Bình Dương lên phương án phòng dịch tại doanh nghiệp và khu công nghiệp. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Bình Dương lên phương án phòng dịch tại doanh nghiệp và khu công nghiệp. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Bình Dương lên phương án phòng dịch tại doanh nghiệp và khu công nghiệp. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Lên top