Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

Chưa có DN và NLĐ nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Chưa có DN và NLĐ nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Chưa có DN và NLĐ nào ở Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top