Bình Dương chỉ đạo nóng, lập 6 tổ công tác đẩy nhanh hỗ trợ người lao động

Phường Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) hỗ trợ lương thực cho người lao động khó khăn ở trọ.
Phường Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) hỗ trợ lương thực cho người lao động khó khăn ở trọ.
Phường Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) hỗ trợ lương thực cho người lao động khó khăn ở trọ.