Bình Dương: CĐ ký kết phối hợp Ban quản lý KCN phát triển Đảng trong DN

Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động. Ảnh: Quỳnh Anh
Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động. Ảnh: Quỳnh Anh
Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động. Ảnh: Quỳnh Anh
Lên top