Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Dương: Cần đưa lương, thưởng, bữa ăn ca vào TƯLĐTT

Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiễn công nhân lao động ở các tỉnh xa về quê ăn tết trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” tổ chức năm 2017.Ảnh: LÊ TUYẾT
Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiễn công nhân lao động ở các tỉnh xa về quê ăn tết trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” tổ chức năm 2017.Ảnh: LÊ TUYẾT