Bình Dương: Cảm ơn doanh nghiệp đã chăm lo tốt cho người lao động

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - tặng hoa, cảm ơn các doanh nghiệp đã tổ chức tốt bữa ăn cho người lao động.Ảnh: PV
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - tặng hoa, cảm ơn các doanh nghiệp đã tổ chức tốt bữa ăn cho người lao động.Ảnh: PV
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - tặng hoa, cảm ơn các doanh nghiệp đã tổ chức tốt bữa ăn cho người lao động.Ảnh: PV
Lên top